Overblijven

  • De leerkrachten eten met de kinderen in de groep; na het eten

    worden zij opgevangen door de tussenschoolse opvang. Dit zijn geschoolde TSO-ers (tussenschoolse opvang) en broodschoolouders.
    De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de kinderen uit de betrokken groep.

  • Na het eten gaan de broodschoolkinderen naar buiten, zij mogen alleen naar binnen met toestemming van de TSO-er of de broodschoolouder.

  • Bij de eerste bel gaan alle leerlingen rustig naar binnen (zie school binnen gaan).

  • Leerlingen die thuis gegeten hebben komen na 12.35 uur op school, vanaf dit tijdstip is de school pas verantwoordelijk voor alle leerlingen.

 

Tussenschoolse Opvang

Henrieke Broeksema 0523 266819

Erica Holsappel 0523-785237

Martine Sosef 0523-262403