De leerlingenraad vergadert zeven keer dit schooljaar:

De data staan vermeld in de kalender.